RSS Feed

10 božjih zapovijedi

Posted by bruder schweigen Oznake:


Biblija je toliko prekrcana sa kontradiktornostima da ne bi bilo smisla to nabrajati. Umjesto toga iz Biblije tj. „riječi božje“ sam izvukao crno na bijelo da je Bog prekršio SVE vlastite zapovijedi (krasan primjer), osim prve 3 koje nije ni mogao.  Neke se ponavljaju, sve je mogao sabiti u 5-6 zapovijedi:
1.    Ja sam gospodin Bog tvoj; nemaj drugih bogova osim mene- vidi pod rednim brojem 3
2.    Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud-vidi pod rednim brojem 3
3.    Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji-prve tri zapovijedi su ja, ja i samo ja. Jasno se vidi koliko je egocentričan i ljubomoran, jer daje do znanja da postoje i drugi bogovi, zašto bi se inače tako trzao?
4.    Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji- evo kako je to u praksi: njegov sin Isus ga je jako poštovao, živio je siromašan 33 godine i umro groznom smrću. S druge strane, Sotona, kojeg Bog naziva sinom (knjiga Joba 1:6 kaže:došao je dan kad su se Sinovi božji došli predstaviti Bogu i Sotona je došao među njima) ne poštuje svoga oca i je li mu pala dlaka s glave zbog toga? Ni slučajno, živ je i zdrav dan-danas i toliko mu je dobro na zemlji da ga zovu „kralj ovozemaljskog života“. I dužina i kvaliteta života
5.    Ne ubij-oko 400 000 ljudi je direktno smaknuo Bog, a još 2000 000 je smaknuto prema njegovim zapovijedima. I prave i krive, i nevinu djecu kada je brisao čitavo stanovništvo Sodome i Gomore, veliki potop itd, tako da se točno ne može utvrditi. Sotona, za kojeg je Isus rekao da je čovjekoubojica je smaknuo 10 (slovima deset) ljudi, što je sve navedno u Bibliji
6.    Ne sagrijesi bludno-vidi po rednim brojem 9. I ovo je veoma mutno, evo nešto za promišljanje: kada je Isus zavapio da baci kamen prvi onaj koji je bez grijeha kad su kamenovali M. Magdalenu, zašto ga Marija nije bacila?
7.    Ne ukradi.-vidi pod rednim brojem 10
8.     Ne reci lažna svjedočanstva-prvu laž u povijesti je izrekao Bog kada je rekao Adamu i Evi da ne jedu plod sa drveta jer će umrijeti, međutim preživjeli su i samo su istjerani iz raja. Adam je poživio 930 godina. Zmija-đavo, kojeg Bog naziva "ocem laži" i "lašcem od početka vremena" tada je rekla Evi istinu o plodu i što će se dogoditi
9.    Ne poželi tuđeg ženidbenog druga-Marija je bila udata za Josipa kada je bezgrešno začela preko Duha svetoga, a on je dio Boga kao pripadnik svetog trojstva. Usput, za vrijeme njegove posjete Mariji Bog je bio najslabiji u povijesti, pao je samo na Oca, tj. 33, 3333… %
10.  Ne poželi nikakve tuđe stvari-Jahve je prišapnuo Mojsiju kako će Izraelci "posuditi" zlata i srebra od svojih susjeda Egipćana, a onda im ga neće vratiti. Reče lukavi Bog: 
„D
obro ću raspoložiti Egipćane prema ovome narodu, pa kad pođete, nećete poći praznih ruku. Svaka će žena posuditi od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane." Tu je naveo Izraelce na krađu, a evo i slučaja gdje je osobno krao, jer je njegov duh opsjeo Samsona da bi opljačkao mrtvace, citiram-Tada duh Jahvin dođe na njega, te on siđe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeću i dade svečane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati očevoj kući. A evo i slučaja gdje se ponaša kao šef mafije, čim je dao Mojsiju zapovijedi Bog i njegova banda židovska su krenuli na Kanaan na klanje, samo je plijen trebao ići Bogu: Jošua je rekao ljudima: „kličite jer Gospod vam je dao grad. I grad i sve što je u njemu biće posvećeno Gospodu za uništenje..no sve srebro i zlato, sve posude od bronce i željeza, svete su Gospodu; one će otići u riznicu gospodnju“…

1 komentari:

  1. žena zavjera

    Forma teksta, sadrzaj teksta, suština teksta, mudriji i oštroumniji od Biblije (plagijata i knjige bajki). Usporedba npr: Homerova Ilijada i Ivica i Marica...štivo za velike i štivo za male. Vrh si, autoru!

Objavi komentar