RSS Feed

Simbologija

Posted by bruder schweigen Oznake: ,
Simboli su veoma važni, jer oni komuniciraju sa kolektivnom podsvješću tj. arhetipovima i kanaliziraju energiju. Na slici je zodijački znak saturna. Saturn je uvijek u starim kulturama predstavljao smrt. Bio je bog žetve, upravljao vremenom, zvan "gospodar prstenova".  Kada su rabini-leviti napisali 2 religije proizašle iz judaizma, islam i kršćanstvo (jednu za Arape, drugu za nas), razdvojili su simbol saturna na dva dijela. Nama su dali križ, koji još znači simbol ubojstva Boga, islam je dobio kosu, tj. polumjesec (to je u biti i polumjesec i saturnov prsten). Smrt je u drevnim kulturama predstavljana sa kosom (obično kao čovjek koji jede djecu), što je u biti njegov prsten. Saturn se predstavlja i sa crnom kockom..Muslimani kruže oko crne kockaste Kabe koncentrično u pravcu obratno od kazaljke tj. u pravcu kojim kruži prsten oko saturna. Crni kockasti šeširi upotrebljavaju masoni, svećenici,  suci i kad se diplomira, crna kocka je jedan od simbola saturna. Židovska kapa tefillin je u obliku saturna. Šerifi su bili u Egiptu predstavnici zakona (egipatski glumac Omar Sharif), nosili su Davidovu zvijezdu kao i danas. Na južnom polu saturna je heksagram sa okom u sredini, kad spojimo linije dobijemo kocku. Sve te religije slave u biti  saturn, jupiter, sunce i mjesec, nekad ih iskombiniraju da jedan simbol ima više značenja. Još se slavi venera tj. zvijezda danica u kršćanstvu, ona je lucifer tj. svjetlonoša i brka se sa saturnom tj. sotonom (nju su štovali na latinskom štovati je veneror, venerare). Kao što je kršćanstvo naslonjeno na paganizam radi lakšeg prelaska, tako je islam naslonjen na neka vjerovanja arapskih plemena, npr. obožavanje boginje mjeseca koju su zvali a-llaaah, slično egipatskoj iah ili lah. Formulu nisu mijenjali. Kada su izmislili komunizam, uzeli su cijeli znak saturna, srp i čekić. Jer se križ na znaku Saturna može prikazati kao tau-križ u obliku slova T, koji je isto simbol smrti. Tau se isto zove križ, križ sv. Franje, tau ima važno mjesto u židovskoj mitologiji. Znači, opet znak smrti. Elite koje su smislile  judaizam i Židove namijenile kao čuvare odredile su Davidovu zvijezdu koja je u hinduizmu, budizmu također znak saturna (zato jer saturn na polu ima heksagram, ona je zamijenila originalni židovski simbol, menoru). Na ovom linku  ima objašnjenje za mnoštvo šestica, npr. 6. planet od sunca, 6. dan u tjednu saturn-day (židovski šabat), značenje 3 šestice. Cernunnos je keltski rogati bog, institut "cern" ima simbol 3 šestice. Satan (u islamu shaaytan) je izvedenica od saturn koji predstavlja crno i smrt, suprotnost od sunca, satan je protivnik ili tužitelj na hebrejski. Sunce i saturn su uvijek muški bogovi, oni daju svjetlost odn. tamu, mjesec i venera ženski jer primaju. Mjesec i venera su između ostalog bile boginje spolnosti, zato imamo venerične tj spolne bolesti i mjesečnicu. Saturn ubija sunce, 21. 12. sunce ulazi u znak jarca, rimljani su poslije saturnija slavili sunce koje uskrsava, sol invictus. Inače svakim danom u tjednu upravlja pojedini planet, tako su i dobili imena: Petkom upravlja venera (venerdi ili friday po Freyi), subotom saturn (shabbatai na hebrejski), nedjeljom sunce (sun-day), ponedjeljkom mjesec (moonday, lunedi od riječi lunes), utorkom mars (martedi ili tuesday po Tyru), srijedom Merkur (wednesday po Wodanu ili mercoledi), četvrtkom jupiter (giovedi po Jovesu ili thursday po Thoru). Subotom zbog utjecaja satruna nije poželjno otpočinjati poslove ni vjenčanja, zato Židovi ništa ne rade od 6 ujutro do 6 navečer (opet 6), zato su nama uvalili vjenčanja subotom na kojem mladoženja stavlja saturnov prsten na ruku mlade. Baron Samedi (subota) u Voodoo tradiciji je Loa koji čeka duše na raskrižju. Rimljani su slavili saturnije u prosincu, kada mi slavimo božić i Novu, jer je tada vladavina jarca kojim upravlja saturn. U Veneciji početkom zime dolazi Befanija ili Refana, refan/rempan je još jedno ime saturna. U paganizmu je saturn poznat pod imenom dabog, dažbog, hromi daba (zato imamo izraz dabogda) ili pan koji ima donji dio tijela od jarca. U vrijeme Božića kod pagana bi dolazio krampus, koji danas u nekim mjestima dolazi sa Djedom mrazom. Djed mraz predstavlja jupitera sa bradom, crveno-bijeli planet sličan saturnu i to što su zajedno ima veze sa njihovom konjukcijom, u mitologijama saturn prepušta mjesto jupiteru..  U Bibliji se spominje kao elohim 2500 puta, što je množina od el.izraelsko ime saturna (Judeja je imala Jahvu koji poslije se spaja sa elom), zato prefiks el kod arapa i u španjolskom  Zato svi anđeli imaju nastavak na el, glasnici el-a. Gabriel, Uriel, Mihael, zatim riječi elections, elita (od izraelita). Pakao se  kaže inferno zato jer zima tj. latinski inverno počinje za vrijeme saturnija, tj. zimskog solsticija (suprotnost od zime tj. ljeto je dobio ime po paganskom raju summerland). Saturn je također bog žetve, za vrijeme žetve se odvaja žito od kukolja, to je priča i iz biblije. Otuda mu i ime diablo, đavao, diavolo to je od latinskog diabolus "onaj koji razdvaja". Dijaboličan znači podvojen. Vrag je dobio kod nas ime od svaroga vjerojatno, svarogovo je vrijeme bio prosinac. U hinduizmu je saturn shani (subota je shanivar), saturn upravlja vremenom i u raznim kulturama je poznat po imenu hronos, kronos (kronično, sinhronizirati, anakronizam), horos (to je sve riječ za sat, kod nas je sat-urn). Još jedan naziv saturna je malah, malak npr. imamo proroka malah-iju, proroka el-iju (ovo iah je staroegipatsko božantsvo mjeseca). Molohu u obliku jarca su se u Kanaanu žrtvovala djeca, odatle naziv "žrtveni jarac". Na grčki je jarac tragos i oda je pjevati, odatle je tragedija, pjevanje saturnu, u tragediji ideje za koje se junak bori propadaju, tragično završava. Satira, u kojem se nekome rugamo, u Rimu se isprva zvala satura. To je poteklo vjerojatno od grčkih polubogova satira, koji su bili pola-čovjek pola-jarac, pratili su Pana, saturna (jedan od saturnovih mjeseca je pan). On je zaštitinik pastira, sam riječ pastir je fuzija pan+satir, možda nije slučajno ta riječ izabrana u crkvenoj terminologiji.  Saturn ima 7  prstena, Saturnu treba sedam godina za obilazak sunca, zato muslimani idu 7 puta oko kabe, kod Židova mlada se okreće 7 puta oko mladoženje, zato imamo 7 vrata pakla, 7 smrtnih grijeha, 7 puta se škropio krvlju jarca žrtvenik el-u. Prsten saturna je čest u logoima, zato su se redovnici brijali na tjemenu, a poslije su uvedene kape (yarmulka kod Židova) kod svećenstva, da ostatak kose opisuje prsten oko glave. Zato i Arapi imaju crnu traku oko glave. Kršćanska aureola oko cijelog tijela je mandorla, manda je još jedno ime saturna. Mandulis je bio nubijski bog vremena, sa sličnom elipsom oko sebe. Saturnove životinje su vrana ili svraka koje predstavljaju smrt. A planeti sigurno utječu na nas, mjesec ima silu da pokreće plimu i oseku. Normalno je da utječe na čovjeka koji je građen od 80 % vode, zato se luđak zove lunatik. nisu svi drevni narodi bili bezveze opsjednuti astrologijom. Na ćirililici znak saturna je ć, nije slučajno što većina prezimena završava na ć. Saturn upravlja zakonima i planinama Fuyiama i Sinaj, nakon što su Židovi prošli kroz pustinju Sin, Mojsije (koji se prikazuje sa rogovima, grijeh je sin) je primio na Sinaju zakone. Egipat i Sinaj spaja Suez, čitano odozada to je zeus kojim upravlja jupiter, jupiter je antipod saturnu (naopaki znak od saturna ima). Sinistra je na tal. lijevo, istra je inačica boginje istar.

KRAMPUS
PAN

SATURN  MOLOH Za hipi pokret (i pokret blizanac koji je prethodio, rastafari) su izabrali nordijsku runu smrti tj. Neronov križ, na slici dolje. To je runa smrti i kaosa i taj znak su prozvali mir. Međutim, Slaveni su obrnutu runu zvali mir, runu života. U francuskoj revoluciji smo imali simbol giljotinu, kao simbolično odsjecanje elite. Da je Isus giljotiniran, sad bi valjda kršćani nosili male giljotine. Terminologija je ista, u francuskoj revoluciji smo imali pariške communes, pa kršćanske komune i ekumenizam (communion u kršćanstvu znači euharistija), pa komunizam, pa hipi i rasta-komune. Uvijek isti ispijeni mršavi lik, uvijek su Židovi huškali u ovim revolucijama tobož obespravljene mase protiv elite i poretka i uvijek je revolucija pojela svoju djecu. Masoni nose kecelje od jagnjeće kože, kršćane zovi jaganjci koje vode pastori tj. pastiri. I time poručuju što misle: Ovce su za šišanje, jaganjci za klanje. Mojsije je sa krvlju zaklanog janjca napisao slovo t ili tau.
KECELJA


runa smrti

Pentagram je važan simbol  (islam ga ima pored polumjeseca), ruska i američka revolucija je donijela pentagrame na zastave. Jedan bijeli i jedan crveni, i oni su tobože bili u hladnom ratu. Bijeli pentagram je cijelo vrijeme potpomagao crveni, lažna borba. I u kršćanstvu ga imamo, svaki put kad se prekrižimo radimo ga rukom (vidi sliku). Nisu to jedini rituali kršćanstva i masonerije. U masoneriji imamo obrede pijenja krvi i tijela, u kršćanstvu se to radi simbolično. Na kraju svake molitve kaže se amen, amen/amon je bio egipatski bog od kojega sve potiče. U SZ tj. old test-amen-t pise da je amen "bog mojeg boga", u Egiptu su se čak molili "Amene, Amene koji jesi na nebesima.." Sam križ znači isto što i kocka kaaba kod muslimana, križ ima 6 ploha kao kocka.pentagram-križanje"I hear the voices of a murdered race whispering, "Beware of the red, white and blue." David Lane


Poslije tih judeomasonskih revolucija te države su dobile nove zastave crvene-bijele-plave (te boje označavaju stupnjeve masonerije).  Francuzima su zamijenili ljiljane tj. fleur de lis simbole ( isto su Bosancima zamijenili ljiljane za masonsku varta-zastavu).Isto tako je i Hrvatska. Na ovoj stranici je objašnjen masonski grb grada Zagreba. hrvatski grb je u potpunosti masonski.  Na glavnom grbu je masonska šahovnica, i gore imamo pet manjih grbova. Nas su slagali da imamo s lijeva na desno stari hrvatski ilirski grb (pod ilirstvom su osnovane prve lože), pa grb Dubrovačke republike, grb Dalmacije, grb Istre i grb Slavonije. Odmah u oči upadaju 2 židovske zvijezde. Na prvom grbu imamo Davidovu zvijezdu i na zadnjem grbu Slavonije Davidovu zvijezdu. Prvi grb predstavlja Davidovu zvijezdu, saturn tj. muški princip, iznad polumjeseca koji je ženski princip (ovako je boginja ishtar predstavljana, polumjesec i iznad muški princip, isto znači egipatski solarni disk). Isto tako na zadnjem imamo saturn iznad kune tj. lasice, lasica je venerina životinja, opet muški iznad ženskog principa. Drugi grb je dubrovački, nekad je dubrovački sivo-crveni, nekad crveno-plavi. Sada taj drugi predstavlja zastavu Fenikije, iz kojeg je proizašlo mletačko crno plemstvo koje je vladalo Hrvatskom. Treći grb možda i je dalmatinski (prije mletački, 3 lava su preko Mlečana došli i do Engleske)-ali puno je bitnije da su drevni slobodni zidari na vršnom kamenu svodova često postavljali lava koji je simbol sunca. U ono vrijeme sunce je u najvišoj točci bilo smješteno u znaku lava. Stavljali su ga zato i zato jer lav simbolizira snagu koja treba držati najvažniji vršni kamen u svodu (slika dolje). I na predzadnjem grbu nije istarska koza, nego baphomet tj. mendesov jarac, imamo ga i na slici dolje. Koza na originalnom istarskom grbu ima vime. Znakom jarca vlada saturn, zato je jarac čest motiv u masoneriji. I onaj znak roga rukom što ga sotonisti i moćnici izvode, što simbolizira Baphometa/mendesovog/subotnjeg jarca. Ustaško U i iznad križ su isto znak ženskog principa tj. slova U i križa muškog principa koji ulazi u U. Ustaše su bili katolici i muslimani, U predstavlja ženski princip s polumjesecom. Sve je to objašnjeno na ovom linku.  Drugi znak ustaša je sa bakljom u slovu U, to je isto. Grb SFRJ je bio na istom principu, baklje unutar ženskog principa. 6 baklji kao svijeće menore i 7 zvijezda. Sličan znak imaju Ukrajinci sa tryzubom (to je kazarska tamga), Ukrajina i Hrvatska su napravljene po istom principu. Isti princip opisuje hermetičko društvo rozenkrojcera: križ, muški princip ulazi u ružu, ženski princip.. Ovo se stalno upotrebljava, u kršćanstvu križ iznad kaleža ili ulazi u kraljevsku krunu, u islamu polumjesec i unutra zvijezda i u komunizmu su saturnov znak okrenuli da tau-križ ili čekić ulazi u srp. Davidova zvijezda su 2 trokuta kao muški i ženski princip, u masoneriji su to šestar i kutomjer. Ili alfa i omega, alfa je muški a omega ženski princip.

lav na vršnom kamenu svoda

sestar i kutomjer potječe iz Egipta

I u Zadru imamo pozdrav suncu, slavljenje sunca. U Zadru je osnovana prva masonska loža, odmah je izgrađena piramida i sfinga.Na slici vidimo horusovo oko i svevideće oko u vrhu piramide koja prati rivu, tu blizu je i obelisk. U Zadru imamo i slavljenje tame tj. saturna. Veliki su novci uloženi u pozdrav suncu i diskoteku Saturnus. Da nije ona slučajno dobila ime pokazuje nam to da je rađena u obliku heksagrama sa podijem u istom obliku oko kojeg je ocrtan krug i ljudi idu oko njega kao muslimani oko kabe u istom smjeru jer je tako napravljen, i slavi se vikendom saturnov dan. Čovjek koji je napravio sfingu je dao ideju za perivoj kraljice Jelene, tu imamo venerin hram, obelisk, stupove jakin i boaz sa dva satira pratitelja Pana tj. saturna, a kraljica je prikazana kao Izida. crna madona. Crna madona je inače slavljenje boginje mjeseca ($, znak dolara 2 slova i i s) a "obična" madona koja se nekad zove jutarnja zvijezda je venera ili danica, slavi se i kao večernja zvijezda. U tom parku imamo pagode u obliku heksagrama i spilju, na onom linku što sam već dao objašnjava zašto se madona uvijek pojavljuje u spilji, zato jer su se paganske boginje uvijek pojavljivale u spiljama.  Inače su i svi spomenici Domovinskom ratu napravljeni u obliku kocke (iako su na hr grbu kvadrati).

Slovo t ili tau je veoma važno Židovima, ima više značenja. Predstavlja Toru ili petoknjižje. i zadnje slovo, početak i kraj, zion se piše tsion na hebrejski. Tau korespondira sa saturnom. U hebrejskom alfabetu je križ, u grčkom tau- križ, zato se na 2 načina prikazuje.  Predstavlja Tamuza iz Babilona (ime mjeseca srpnja i židovskom kalendaru) i slovo koje Hiram Abif , graditelj Solomonovog hrama i centralna figura masonske legende, nacrtao u zraku pred zidarima. Tau-križ je križ Tore tj. starog zavjeta. Oko njega se zmija Mojsijeva omotala, Bog poručuje Ezeikelu da ko ima tau-križ na čelu neće biti smaknut u Jeruzalemu. Tau-križ je simbol franjevaca koji su jezuitska ispostava, križ se zove križ sv. Franje. Tau je simbol T-coma, koji je u vlasništvu Rotschilda, kao i konzorcij  TriGranit-ingra (najveći investitori,gradili zagrebačku "Arenu", imaju masonski šestar i visak  na slovu A, tj. kako dolje tako i gore, link).

 Znači imamo TRIgraNIT INgra. (slovo u šestaru u masoneriji, gnosticizam tj. znanje) nije slučajno veliko, to je da se odvoji slog gra 2 puta (G+bog sunca ra)-u prvoj i drugoj riječi.. Onda možemo dva puta pročitati triniti, s lijeva i s desna. Uzmemo oba 2 puta tri i onda s lijeva i s desna prema nazad. U Crnoj gori direktorsko mjesto Trigranitingre su dali vječnom Milu Đukanoviću koji je sve rasprodao, u Hrvatskoj je na čelu Židov Igor Openhajm. Trinity predstavlja trojstvo, iskombinirana 3 slova T (u filmu matrix se cura zove Trinity), to se u masoneriji može vidjeti (slika dolje). Triniti je u masoneriji oznaka kraljevskog luka, 3 najsvetija spisa kod Židova počinju sa t (tanakh, tora, talmud). Infiltrirana židovska struja u Vatikanu koja se na vrhu piramide sastaje sa vrhom masonerije (jezuitski crni papa nosi masonski prsten po svjedočenju Alberta Rivere, knjiga "ispovijedi vatikanskog ubojice"). Kako se hebrejski razvio iz feničkog u kojem je tau odgovara broju 6, trinity su onda 3 šestice. Jezuitski pečat (slika dolje) je simbol kulta crnog sunca iz centra galaksije i  saturna (znak saturna na pečatu), kršćanstvo je ionako obožavanje sunca preuzeto iz starih solarnih religija plus obožavanje saturna, svjetlo i tama.. IHS ne znače ichtyis ili in his serve, nego Isis, Horus i Set, egipatska božanstva mjeseca, sunca i saturna.. 3 čavla su simboli nekih solarnih religija prije kršćanstva, glas v ili vav se piše kao čavao i odgovara mu broj 6 (čavao je vav na hebrejskom), znači to su 3 šestice (slično ko i www). Slovo H i križ tau iznad predstavljaju malo modificirani 3 tau, trinity. Trojstvo Isis, Horus, Set. Izida je rodila Horusa nakon što je Set raskomadao Ozirisa. Znači, pečat jezuita je isti kao trinity, logo Tommy Hilfiger (koji ima židovsko porijeklo) ima isti znak, T na slovu H kao 3 tau. 3 tau ima značenje još i Hiram iz Tira tj. Hiram Abif i Templum hierosolym, solomonov hram, jer 2 kombinirana slova t su u obliku H. (znak npr. hrvatski telekom) Kad sam kod slova T, Tito je vjerojatno dobio nadimak po 6. stupnju masona Titus, JB mogu značiti stupovi hrama Jakin i Boaz. Imamo isto trojstvo u znaku jezuita i imenu Izrael. Isis/ishtar je bila egipatska/mezopotamska božica mjeseca/venere (ne zovu se slučajno oni iz islamske države ISIS). Ishtar se čita easter, što je uskrs na engleskom tj. slavljenje 1. punog mjeseca u proljetnom ekvinociju, iz Mezopotamije potječu uskršnja jaja i zec. Uskrs je vezan za židovski pesah, slično se kaže pasqua na talijanski. Horus/Ra je egipatski bog sunca, Horus i Ra su bili udruženi u deitet Ra-Harakhtea. Kopti su Ra izgovarali fra, odatle kod katolika ono fra.I na kraju set je egipatski pandan saturnu tj. el-u. IHS= Is-ra-el. Horusovo oko je čest motiv u masoneriji. Izrael ima i značenje"onaj koji se bori sa elom".


trinity ili 3 tau

PEČAT JEZUITA SA ZNAKOM SATURNA
tau može biti u obliku križa

pečat jezuita
Kad sam već kod filma Matrix (izrazita protubjelačka propaganda), u njemu se priča o posljednjem gradu na zemlji koji se zove Zion. Slobodni zidari potječu još od Solomona, na brdu Zion u Jeruzalemu su bila 2 Solomonova hrama. Po Židovima, uspostavljanje trećeg Solomonovog hrama na Zionu značiti će dolazak njihovog mesije. Jezuiti su određeni da ga naprave, za to je potrebno dignuti muslimane na jihad i sve mongrilizirati, to je rekao Albert Pike koji je već predvidio 2 svj. rata. A potrebno je to jer se mjesto za to nalazi na mjestu džamije Al-akse, na mjestu rock fo the doom  ili kupole na stijeni gdje je Muhamed na Buraku uzašao u nebo. Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Judejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.” (Talmud, Šab. 120a). “Tada će svaki Židov imati 2000 slugu i 300 sluškinja.” (Talmud, Sanhedrin 101a).Cionizam je nazvan po Zionu. Rastafari pokret priča o Zionu (Bob Marley koji je polužidov, pjesme "zion train" i "iron lion zion"). Rastafari pokret je klasična priča-revolucija najnižih slojeva, deklarirane uhu ugodne parole prema vani peace, love, unity (i mržnja prema bjelcima iznutra). Etiopija kao utopijsko mjesto, ti etiopski Židovi su ionako Aškenazima samo smetnja (postoje kvote za useljavanje etiopskih Židova u Izrael, crnkinje se steriliziraju u Izraelu. Oni su građani 3. reda, malo iznad Arapa), eventualno ih nahuškati na bijelce sa ovakvim pokretima. Jamajčanski reggae pokret je promovirao rasta-religiju. Dobili su ime po Ras tafari Makonnenu, koji je uzeo ime Haile Selassie, što znači "moć svetog trojstva". Njegova puna titula glasila je Haile Selassie, božji izabranik, pobjedonosni lav judejski, kralj siona, Negus Negesti i car Etiopije.  Ko stvarno vlada svijetom, vidimo po tome gdje se sve Zion pojavljuje. U logoima olimpijskih igara je sakrivena riječ ZION (na slikama dolje)

logo-OI

Još jedan pokret, rave pokret se pojavio devedesetih. Iza njega stoje Židovi, uzeli su klasičan peace, love, unity, respect obrazac i to uzeli kao slogan P.L.U.R. za simbol su opet izabrali smrt-znak za biološku opasnost, ali samo su promijenili rakova kliješta u 3 baphometove glave. Mnogo je DJ-eva židovskih korijena, npr. Guetta i Sinclair. Da usput zarade i truju mladež, 80% dilera extasija su Židovi. Iako se većina te droge prizvodi u Poljskoj i Nizozemskoj, Izrael je glavni distributer te droge, 80% ectasyija u SAD dolazi iz Izraela (tamo se jako malo troši).  Tavistock institut je imao odjel "future shock", po njemu su nazvani partiji.
biološka opasnost
baphometove glave


0 komentari:

Objavi komentar